Kauden 2014 - 2015 ohjelma

ma 6.10.2014

TEKNOPARATIISI, LUOVA TUHO VAI MUSTA SURMA? Tulevaisuuskuvia meiltä ja muualta

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjoh-taja, tulevaisuusvaliokunnan asiantuntija Olli Hietanen

Olli Hietanen tarkastelee tulevaisuuden skenaarioita, mahdollisuuksia ja uhkia: Mitä meillä on edessämme, mihin joudumme varautumaan ja missä rytmissä? Millaisia murroksia kohtaamme ja miten ne hyödynnetään? Mitä ne edellyttävät tulevaisuuden toimijoilta ja yrittäjiltä? Voimmeko sanoa, että kaikki tulee muuttumaan? Jääkö jäljelle mitään pysyvää ja heilahtaako heiluri takaisin vanhaan? Joka tapauksessa tulevaisuus haastaa johtamisen ja työnteon.

Oheiskirjallisuus:
Elina Hiltunen & Kari Hiltunen (2014): Teknoelämää 2035. Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme?
Risto Linturi & Osmo Kuusi & Toni Ahlqvist (2013): Suomen sata uutta mahdollisuutta: radikaalit teknologiset ratkaisut. http:// web.eduskunta.fi/dman/Document. phx?documentId=ie27613151734377
Olli Hietanen (2012): X5:Tulevaisuuskuvia Keski-Suomen innovaatiokeskittymästä. Käsikirja visionääriseen verkosto- ja muutosjohtamiseen.https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37259
Elina Hiltunen (2012): Matkaopas tulevaisuuteen.
People in the Bioeconomy 2044. http://www.vtt. fi/inf/pdf/visions/2014/V4.pdf
Ahvenainen, Marko & Hietanen, Olli (2010): Matkalla biokauteen – miten verkottunut bioketju punotaan? Case Varsinais-Suomi. https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/tutu-julkaisut/ Documents/Tutu_2010-2.pdf


pe 31.10.2014

STAND UP vai SIT DOWN? Luovat keinot kehään

Näyttelijä, ohjaaja, standup-koomikko Riku Suokas

Riku Suokas kertoo omasta johtamisfilosofiastaan ja kuinka hän vuosikymmenen aikana on johtajana muuttunut. Hän opastaa, miten saisimme luovuutemme kukoistamaan tai edes jotain siitä esiin. Luovuus, innostus, reagointikyky ja vakuuttavuus auttavat haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa, mutta miten rakennamme kannustavan, kunnioittavan ja vuorovaikutteisen kontaktin?

Oheiskirjallisuus:

Pauli Aalto-Setälä & Mikael Saarinen (2014): Innostus. Myötämanipuloinnin aakkoset.
Eija Mäkirintala (2011): Luova ote huippusuoritukseen. Resonanssi ratkaisee.


pe 14.11.2014

"KAIKKI MUU VÄSYTTÄÄ TYÖPAIKALLA PAITSI TYÖN TEKEMINEN"

Professori Petri Virtanen ja vuorineuvos, Finpron puheenjohtaja Harri Kerminen

Vaikka työyhteisöt panostavat työhyvinvointiin suuria rahoja, moni kokee työn ilon kadonneen ja "kovalevynsä" täydeksi: kunpa saisi keskittyä omaan työhönsä, olla rauhassa työtovereiden hyökkäyksiltä, hallinnon pikkumaisilta määräyksiltä ja huonolta esimiestyöltä. Petri Virtanen pohtii, miten tulevaisuuden sankarityöntekijöitä johdetaan, miten työlle luodaan merkitys ja mikä vaikutus hyvinvoinnilla on työntekijän työtulokseen ja tuottavuuteen. Harri Kerminen puhuu intohimon ja rohkeuden puolesta - sitä me kaikki työssä ja elämässä tarvitsemme.

Oheiskirjallisuus:

Petri Virtanen & Marjo Sinokki (2014): Hyvinvointia työstä. Työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt.
Eija Leiviskä (2011): Työ täynnä elämää. Työn merkityksellisyyden seitsemän lähdettä.


 

pe 13.2.2015

PITELEMÄTTÖMÄT TAITEILIJAT! Luovan prosessin johtaminen

Taiteilija, musiikin tohtori Sari Kaasinen

Sari Kaasinen luonnehtii omaa luovaa prosessiaan ja johtajuuttaan: Mitä on luovuus ja kuinka se syntyy? Kuinka löydän näkemykseni? Miten valmistaudun esityksiini ja miten ohjaan ryhmääni. Miten oma kutsumukseni ja intohimoni näkyy prosessissa, mitkä ovat tekemiseni motiivit ja mikä on taiteeni yhteiskunnallinen merkitys? Mikä voima lopulta motivoi ja miten kestän paineen alla, jos työtäni ohjaa halu olla alani huippu? Mikä tuottaa suurimman nautinnon, entä ovatko häpeän ja epäonnistumisen tunteet täysin tuntemattomia?

Oheiskirjallisuus:

Juha T. Hakala (2013): Luova laiskuus. Anna ideoille siivet.
Bengt Renander (2013): Luovan prosessin tunteet.
Nando Malmelin & Jukka Hakala (2012): Vetovoima. Kirja inspiroivista yrityksistä, merkitysten johtamisesta ja idealismin voimasta.


 

pe 27.03.2015

JOHTAMISEN JA JOHTAJUUDEN SIETÄMÄTÖN KEVEYS

Toimitusjohtaja, psykologi Erika Heiskanen

Toimitusjohtaja Erika Heiskanen pohtii johtajan paremman elämän edellytyksiä sen eri vaihtoehtoja ja "reseptejä" unohtamatta: Miksi ja miten jokaisen johtajan on kehitettävä omaa eettisen johtamisen kykyään menestyäkseen yhdessä työyhteisönsä kanssa? Miten suuntaamme kohti kestävää, hyvää johtamista alati monimuotoistuvassa maailmassa?

Oheiskirjallisuus:

Erika Heiskanen & Jari Salo (2007): Eettinen johtaminen. Tie kestävään menestykseen.
Maija-Riitta Ollila (2010): Johtajan parempi elämä.
Vaasan yliopisto, julkisjohtaminen, johtamisen etiikka. Julkaisuluettelo: http://www.uva.fi/fi/research/groups/management/ethics/publications/
Leena Paasivaara (2010): Itsensä kokoinen johtaja – itsetuntemus työyhteisön voimavarana.
Annaliisa Colliander & Isto Ruoppila & Leena- Kaisa Härkönen (2009): Yksilöllisyys sallittu. Moninaisuus voimaksi työpaikalla.


 

pe 8.5.2015

HENGISSÄ MAAILMALLA – Miten selvitä kansainvälisessä toimintaympäristössä?

Professori (emeritus) Risto Harisalo ja asiantuntija Markku Seppänen

Risto Harisalo ja Markku Seppänen lähestyvät kansainvälistymisen haastetta ja toimintaa kansainvälisessä ympäristössä käytännönläheisesti teoriaa unohtamatta. Miten toimintaan valmistaudutaan, mitä se vaatii ja miten siitä selviää? Esille nousevat myös valinnat ja retoriikka, henkinen etäisyys, suhdetoiminta ja monet muut "karikot ja kannot" myönteisiä asioita unohtamatta.

Oheiskirjallisuus:

Esko Passila (2009): Johtaminen globalisaatiossa – teoria ja käytäntö.
Liisa Salo-Lee & Raija Malmberg & Raimo Halinoja (1996): Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä.
Niini Vartia (2009): Kotona kaikkialla. Kansainvälisen kanssakäymisen taitoja.
Anni Pasanen (toim., 2005): Kansainvälisen kaupan käsikirja.

Polam Seminaarit kuvituskuva

Ilmoittautuminen

Kuhunkin tilaisuuteen mahtuu 180 innokasta osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä!

Ilmoittaudu johtamisaamuun

Ilmoittautuminen on avoinna kerrallaan vain yhteen tilaisuuteen.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Palveluvastaava Mari Silván:
mari.silvan(at)poliisi.fi,
p. 0295 483 155

Tietosuojaseloste