Kauden 2015 -2016 ohjelma

 
pe 25.9.2015

Nuorna vitsa väännettävä

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen ja toimitusjohtaja Janne Viinikkala

Vincit ja Leanware ovat moninkertaisesti palkittuja nuorten johtajien luotsaamia yrityksiä ja rohkeita toimintansa kehittäjiä. Toimitusjohtajat Mikko Kuitunen ja Janne Viinikkala kertovat omista kokemuksistaan, mitä on olla nuori johtaja ja mitkä ovat olleet antoisimmat oppimisen paikat. Mitkä ovat heidän johtamisensa perusopit ja mitä ja miten voi johtaa toisin – avoimesti? Mikä mättää perinteisessä organisaatiojohtamisessa ja esimiestyössä? Millaisia haasteita nuorten johtaminen tuo eteen tulevaisuudessa? Mistä työntekijät voivat päättää ja miten vastuuta heille opetetaan? Mitä itseohjautuva johtaminen on ja mitä se edellyttää?

Oheiskirjallisuus:

Pirkko-Liisa Vesterinen ja Marjaana Suutarinen (toim. 2011): Y-sukupolvi työ(elämä)ssä.
Raili Kiviranta (2010): Onnistu eri-ikäisten johtamisessa.


pe 30.10.2015

Kaksi vaeltajaa 

"Koskaan ei ole täysin sopiva hetki toteuttaa unelmiasi, joten tee se nyt" - Patrick Degerman

Nunna, kirjailija, FM Kristoduli ja löytöretkeilijä Patrick Degerman

Nunna Kristoduli on kirkkokuntien rajat ylittävä hengellinen ajattelija. Löytöretkeilijä Patrick Degerman on käynyt kaikilla mantereilla, kiivennyt mahdottomina pidettyihin paikkoihin ja selvinnyt Etelämantereen hyytävässä kylmyydessä. Mikä saa ihmisen valitsemaan toisin: Mitä hän etsii, mihin hän luottaa ja mistä unelmoi? Mitä yhtymäkohtia luostarielämän kilvoittelulla ja retkikunnan johtamisella on organisaation ja yrityksen menestyksekkään johtamisen ja työntekijöiden arkipäivän hyvinvoinnin kanssa? Millaisia yleispäteviä lainalaisuuksia on löydettävissä?

Oheiskirjallisuus:

Nunna Kristoduli (2012): Hiljaisuuden kosketus.
Nunna Kristoduli (2010): Sydämen kaipuu. Hengellinen kasvu ja kilvoitus.
Tua Ranninen & Patrick Degerman (2012): Löytöretkeilijä Pata.


pe 27.11.2015

Elämänohjeita, viisautta ja kokemusta

Lääkärikunnan ylin, arkkiatri Risto Pelkonen ja eduskunnan oikeusasiamies (emeritus) Jacob Söderman

Kaksi viisasta miestä, Risto Pelkonen ja Jacob Söderman, kertoo kokemuksistaan ja elämänsä käännekohdista, jotka ovat jättäneet jälkensä heidän ajatteluunsa, maailmankuvaansa ja arvopohjaansa. He pohtivat myös lääkkeitä parempaan maailmaan: Mitä minä voin tehdä yhteisen hyvän eteen? Miten maailma olisi parempi paikka elää? Mikä on hyvää johtajuutta? He myös paljastavat, jäikö joitakin asioita painamaan mieltä ja mitä ja miksi tekisin nyt toisin.

Oheiskirjallisuus:

Riitta Kylänpää (toim., 2009): Nyt vasta näen.
Risto Pelkonen (2011): Tuohelan kylän väki.
Iiro Viinanen & Esko Seppänen (2012): Vasen oikea, oikea vasen: keskustelukirjeitä.
Heikki Saari (2014): Jacke. Jacob Södermanin elämä.

 

pe 19.2.2016

Elämän ainutlaatuiset tuokiokuvat

 

Professori, näyttelijä Hannu-Pekka Björkman ja professori Timo Airaksinen

 

Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman ja professori Timo Airaksinen pohtivat ihmisenä olemisen ainutlaatuisuutta, sen salaisuutta ja elämänhallintaa. Mitä onni ja onnellisuuden tunne oikeastaan ovat: rahaa, huipputuloksia, tekoja, itsensä toteuttamista, häivähdyksiä, muistoja, kaipausta vai harhaa. Kannattaako mielenrauhaa tavoitella ja voiko sitä saavuttaa? Onko meillä oikeus onneen ja onko ihmisestä onnellisena eläjäksi?

Oheiskirjallisuus:

Hannu-Pekka Björkman (2014): Välähdyksiä peilissä.
Timo Airaksinen (2009): Parasta kaikille. Onnen ja hyvinvoinnin ehdot.
Timo Airaksinen (2015): Halun vallassa: Onnellisuutta etsimässä.


pe 18.3.2016

Kutsumus - johtajuuden ydintekijä

Teologi, yritysvalmentaja Tapio Aaltonen, toimitusjohtaja, KTT Paula Kirjavainen ja kansliapäällikkö, MMM Päivi Nerg

Johtajat jäljittelevät usein samoja, hyviksi olettamiaan sankareita, ja toimintamallit kopioidaan. Kaikki lähtee kuitenkin johtajan pitkästä ja työläästä matkasta itseensä. Teologi Tapio Aaltonen ja toimitusjohtaja Paula Kirjavainen puhuvat käsitteistä passio ja missio, mutta mitä ne ovat? Mitkä ovat kutsumusjohtajan vahvuudet? Miten merkityksen kokemusta vahvistetaan eri toimijoille? Miten yksilöt, ryhmät, organisaatiot ja yritykset löytävät ainutlaatuisuutensa, jolle kestävä menestys rakentuu? Kansliapäällikkö Päivi Nerg pohtii omaa johtamisfilosofiaansa ja omakohtaisia kokemuksiaan johtajana.

Oheiskirjallisuus:

Tapio Aaltonen & Paula Kirjavainen & Eeva Pitkänen (2014): Kutsumusjohtaja.

 

pe 22.4.2016

Vastuullinen kansalainen vai talouden suurkuluttaja? 

Tutkimuspäällikkö, KTT Timo Järvensivu ja valtiovarainministeriön ylijohtaja (emeritus), professori Jukka Pekkarinen

Degrowth-tutkija Timo Järvensivu toivoo ihmisten elävän ensisijaisti kansalaisina ja vasta sitten kuluttajina. Hän etsii nykyiselle talousjärjestelmälle vaihtoehtoja. Mitkä ovat ihmisten mahdollisuudet tehdä rationaalisia valintoja mainonnan, markkinoinnin ja verkostojen maailmassa? Mitä vastuullisen kansalaisen tulisi tehdä ja missä se vastuullisuus lopulta määritellään?

Talous vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme ja on jatkuva kiistojen kohde. Professori Jukka Pekkarinen arvioi suomalaista hyvinvointivaltiota. Hyvinvointijärjestelmä vaatii jatkuvaa kehittämistä: Mitä haasteita on edessämme? Millä arvoperustalla valitaan tarjottavaksi riittävä palvelukokonaisuus ja -taso ja miten sitä täydennetään?

Oheiskirjallisuus:

Sixten Korkman (2012): Talous ja utopia
Tim Jackson (2011): Hyvinvointia ilman kasvua: rajallisen planeetan taloustiede.
Worldwatch-insituutti (2010): Maailman Tila 2010. Kulutuskulttuurista kestävään elämäntapaan.
Marjatta Bardy & Sanna Parrukoski (toim., 2010): Hyvinvointi ilmastonmuutoksen oloissa?http://www.kansalaisareena.fi/Hyvinvointi_2010.pdf
Tuula Helne & Tiina Silvasti (toim., 2012): Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla.https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37654/YhteyksienKirja.pdf?sequence=1


Polam Seminaarit kuvituskuva

Ilmoittautuminen

Kuhunkin tilaisuuteen mahtuu 180 innokasta osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä!

Ilmoittaudu johtamisaamuun

Ilmoittautuminen on avoinna kerrallaan vain yhteen tilaisuuteen.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Palveluvastaava Mari Silván:
mari.silvan(at)poliisi.fi,
p. 0295 483 155

Tietosuojaseloste