Liikenteen tutkimus ja tieliikennelain kokonaisuudistus ovat keskustelun aiheena 25.–26.10.2017 Tampereella, lämpimästi tervetuloa! 


Valtioneuvoston kanslian verkkosivulla todetaan seuraavaa: Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti, niinpä myös yhteiskunnan tietotarpeet muuttuvat nopeasti ja liittyvät yhä laajempiin kokonaisuuksiin ja ilmiöihin. Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tutkimus, ennakointi-, arviointi- ja seurantatiedon käyttöä tehostamalla vahvistetaan päätöksenteon tietopohjaa ja siten parannetaan päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta. Tiedon hyödyntäminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä.

Poliisin liikenneturvallisuusseminaarin tavoitteena tänä vuonna on koota liikenneturvallisuuden ja laajemmin liikenteen parissa työskentelevät asiantuntijat yhteen keskustelemaan ajankohtaisista tutkimuksista, liikennepolitiikasta, valvonnasta sekä poikkihallinnollisesta toimintakulttuurista ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Seminaarissa kuullaan alustuksia seuraavista teemakokonaisuuksista:

  • Liikenneturvallisuustutkimus - miksi ja mihin sitä tarvitaan?
  • Tieliikennelain kokonaisuudistus - mikä muuttuu ja miksi?
  • Liikennevalvonta indikaattoreiden ja tilastojen valossa
  • Ennakoiden ja/tai reagoiden - tiedon hyödyntämistä eri tavoin
  • Automatisoituva liikenne
  • Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus

 

Tervetuloa Hervantaan!

Yhteystiedot, ajo-ohjeet ja tietoa pysäköinnistä: polamk.fi/vierailijalle


Polamk Seminaarit kuvituskuva

Ilmoittautuminen

Sidosryhmien edustajille on varattu 90 paikkaa. Ilmoittaudu 13.10.2017 mennessä!

Ilmoittaudu tästä! (ilmoittautuminen sulkeutunut)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Johdon sihteeri Marjo Ritala:
marjo.ritala(at)poliisi.fi, 
029 541 8383

Vastuuhenkilö

Seminaarin johtaja
ylikomisario
Matti Hänti
matti.hanti(at)poliisi.fi
p. 040 767 6225