2014

Tavoitteena turvallisuus, joustavuus ja sujuvuus – syntyykö turvallisuus jälkimmäisistä vai päinvastoin? Liikenneviraston ja poliisin välinen yhteistyö, liikenteen ohjaus, älyliikenne ja liikenneterveys ovat keskustelun aiheena 15.10.2014 Tampereella, lämpimästi tervetuloa!

Poliisin liikenneturvallisuusseminaarin tavoitteena on koota liikenneturvallisuuden parissa työskenteleviä asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja kehittämään poikkihallinnollista toimintakulttuuria. Seminaarin nimi Turvallisuus ennen kaikkea – joustavuus ja sujuvuus siinä sivussa kuvaa toimivaan liikennejärjestelmään kuuluvia tavoitteita. Kaikilla on mielipide liikenteestä - turvallisuuden, joustavuuden ja sujuvuuden keskinäinen painotus vaihtelee tienkäyttäjäroolin, henkilökohtaisten motiivien ja liikennetilanteen mukaan. Hallinnolla ei ole mielipidettä, vaan toiminta perustuu politiikkaohjelmiin sekä niistä johdettuihin erilaisiin strategia- ja ohjausasiakirjoihin. Toisaalta tienkäyttäjä- eli asiakasnäkökulman huomioiminen merkitsee viranomaisille yhä enemmän.

Seminaarissa käsitellään liikenteen ajankohtaisia asioita muun muassa seuraavien teemojen ja näkökulmien avulla:

  • yhteistyö ja yhteiset tavoitteet - katse tulevaisuuteen
  • älyn käyttö ajoneuvossa ja ihmisessä - pysytkö kärryllä?
  • ohjaamalla ennalta estävyyttä - tieto luo turvallisuutta
  • terveys ei ole vain yksityisasia - mikä vaikutus rattiin kuolemisella on?

Liikenneturvallisuusseminaari 2014 ohjelma

 Seminaarin esitykset pdf-tiedostoina:


Polam Seminaarit kuvituskuva

Vastuuhenkilö

Seminaarin johtaja
ylikomisario
Matti Hänti
matti.hanti(at)poliisi.fi
p. 040 767 6225